Saytın xəritəsi
Əlaqə
Arxiv
English
version
Русская
версияSərgi haqqında

Xəzərin Enerji Resurslarından Mənfəətlənməyə Doğru Yol

Nə çün Azərbaycan və Xəzər Neft, Qaz Sərgisi 2010 ?

 • Regionda xarici investisiya qoyuluşu üçün əlverişli mühit
 • 1994-2009-ci illər ərzində 30 mlrd ABŞ dollarından artıq investisiya yatırımı
 • Xarici neft şirkətləri konsorsiumları ilə birgə 22 əsas neft sazişi
 • BTC Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ceyhan)
 • BTƏ Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum)
 • Nabukko Layihəsi
 • Ölkədə bu tipli yeganə neft və qaz tədbiri
 • Geniş şəbəkə yaratmaq imkanı
 • 56 ölkədən olan 10 000 artıq peşəkar ziyarətçi
 • 15 sponsor
 • 550 konfrans iştirakçısı
 • Azərbaycan hökuməti tərəfindən hərtərəfli dəstək

Çin, Finlandiya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Norveç, Türkiyə, Byük Britaniya və ABŞ

 

SƏRGİNİN ƏSAS BÖLMƏLƏRİ

Neft və ya qaz yataqlarında çıxartma işləri; geofizika və geologiya; qaz və neft quyularının tikintisi və işlənməsi; platformalar və üzən qazıma qurğuları; qaz çıxartma sənayesi üçün avadanlıqların layihələşdirilməsi, istehsalı və texniki qulluq; boruların salınması və boru kəmərlərinin təhlükəsizlik sistemlərinin təminatı; neft və qaz emalı və neft-kimya məhsulları; karbohidrogenlərin nəql etdirilməsi; energetika sektorunda tikinti-montaj işləri; neft və qaz saxlama sistemlərinin təmin edilməsi; xüsusi texnikanın, texniki qulluq üçün ümumi işlək və dublyor elementlərin və ehtiyat hissələrinin istehsalı; maliyyə və hüquqi xidmətlər.

 

2009-ci il SƏRGİ İŞTİRAKÇILARI

300 Şirkət – Dünyanın 22-dən artıq ölkəsindən Sərgi İştirakçıları

 

ZİYARƏTÇİLƏR

Ziyarətçilərin cəlb edilməsi məqsədilə dəvətnamələrin birbaşa çatdırılmasını, habelə radio və televiziyada, qəzet və jurnallarda məlumatın yerləşdirilməsini özünə daxil edən ətraflı düşünülmüş reklam kampaniyası sayəsində sərgiyə 10 000-dən çox ziyarətçinin gəlişi gözlənilir.

Baş xəbərlər
PLATİN SPONSOR
QIZIL SPONSOR
SPONSORLAR

KOMMUNİKASİYA TƏRƏFDAŞI
Azerfon-Vodafone
SIĞORTA TƏRƏFDAŞI
Pasha Sigorta
TEXNİKİ DƏSTƏK
CASPEL
KREATİV TƏRƏFDAŞ
Krea
MARKETİNQ ARAŞDIRMA TƏRƏFDAŞI
SIAR
VALYUTA MƏZƏNNƏSİ
  31/01/2023 01/02/2023
USD 1.7 1.7
EUR 1.8968 1.8968
GBP 2.1937 2.1937
RUR 0.0264 0.0264
HAVACaspian Oil & Gas Azerbaijan is Copyright © 2000-2023 Bütün hüquqlar qorunur. Hosted by VebTek